A' sealltainn naidheachd a-mhàin

Cheannaich Musk Twitter a-raoir


Roinnean-seorsa: Mastodon
Elon Musk a’ coiseachd a-steach prìomh-oifis Twitter
Elon Musk a’ coiseachd a-steach prìomh-oifis …
 
On a tha Elon Musk air Twitter a cheannach, nach dèan sinn imrich gu Mastodon? Seo ceangal cuiridh dìreach dhuibh: https://ailbhean.co-shaoghal.net/invite/bPtT4CaL
Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh air duilleag Dè th’ ann agus foir-shealladh an fhrithealaiche.