Naidheachdan

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Frithealaiche air a chàradh


Tha an t-Ailbhean ag obair a-rithist.

Tha mi ag amas gun cuir mi na faidhlichean meadhain air frithealaiche fa leth san àm ri teachd ach am bi aiseag dhen leithid nas luaithe.