Naidheachdan

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Bidh am frithealaiche sìos greiseag


Roinnean-seorsa: Mastodon
Tha mi ag obair air an fhrithealaiche an-diugh. Bithibh an dùil gum bi an t-Ailbhean sìos fhad 's a bhios mi a' gluasad nithean.